Tämä on

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

- Tietoa ongelmista

julkaisun kotisivu.

(12.02.2012)
NYT kirjakauppoihin toimitettaviin julkaisuihin on sisällytetty täydennyksenä LISÄLIITE todelliseen tarpeeseen:

Toiminnantarkastusten nyt alkaessa katsoimme - kuukauden takaisesta (alla olevasta) periaatepäätöksestä huolimatta - "velvollisuudeksemme"
palvella kevään ensimmäisiä toiminnantarkastuksen suorittamiseen kirjakaupoista apua etsiviä tarjoamalla pikaisesti edes valtaosin muista julkaisuistamme
poimituin ottein suppeita listoja esittämällä tietoa: Minkätyyppisten asioiden osalta tulisi pohtia, tarkastaako vai ei ja jos niin miten.

Lisäliitteellä varustetun vihkosen saatte kirjakaupoista entiseen hintaan (jäljempänä nettitilausmahdollisuus ja muuta tietoa)

Liitekään ei tee vihkosesta varsinaista toiminnantarkastusopasta, mutta halusimme tarjota sen, koska tällä hetkellä ei tiettävästi ole ainuttakaan
edes kohtuullisesti toiminnantarkastuksen kohteita kuvaavaa esitystä.
Toivomme tämän olevan suppeudestaan huolimatta huomattavasti "tyhjää parempi"
tässä vastuuntuntoisten toiminnantarkastajien kannalta epätyydyttävässä "tiedonpimennysvaiheessa".

Tässä hieman keskeistä lisäaineistoa, joka ei mahtunut vihkosen väliin:
- Mitä muistettava tarkastettaessa ja Otteita toiminnantarkastusta koskevista lain kohdista.
- Vapaasti muokattavat mallimme toiminnantarkastuskertomuksiksi eri tyyppisissä taloyhtiöissä Kertomusmallit word-tiedostossa.Ilkka OT Tähtinen (18.1.2012):

Seurattuani toiminnantarkastukseen liittyviä kannanottoja ja siihen liittyviä ongelmia nyt puolitoista vuotta olen päätymässä samansuuntaiseen
arvioon kuin eräs tilintarkastusalan johtavista asiantuntijoista, joka totesi jo vuosi sitten erään koulutustilaisuuden yhteydessä:
"Toiminnantarkastus on nollasääntelyä, johon ei kannata kiinnittää huomiota."

Tämän johdosta olen ainakin toistaiseksi luopunut ajatuksesta tehdä uutta painosta julkaisusta: Ongelmat ovat nähdäkseni liian syvällä säännösrakenteessa.
Tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten nähdäkseni erittäin vaikeita käytännön ongelmia käsitellään tulevissa muiden julkaisuissa:
Miten ohjeistaa hyvin erilaisia osakkaita tarkastamaan niin, että toiminnantarkastajan lausunnolla on jotain todellista arvoa.
Senhän täytynee olla tavoite, koska toiminnantarkastus kuitenkin aiheuttaa mm. isännöinnille ja usein hallituksellekin lisävaivaa.

Otan mielelläni edelleen vastaan tietoa ongelmista, joita on käytännössä ilmennyt - ehkäpä niistä jotain keskeisimpiä on syytä esittää näillä sivuilla.
Jotakinhan toiminnantarkastuksen osalta on kuitenkin tapahduttava: Selvennetään säännöksiä tai mitä tapahtuukin.

Sähköpostiosoitteeni näissä toiminnantarkastusjulkaisupalautteissa: ilkka.tahtinen(at)toiminnantarkastus.fiJulkaisussa on lyhyitä vastauksia tällaisiin tulkintakysymyksiin.
Lisäksi kerrotaan, minkä tyyppisistä kirjoittaja katsoo, että tarvitaan vielä keskustelua tulkintojen varmistamiseksi.

Voitte ladata vapaaasti puhelimeenne mp3-äänitteinä eräitä poimintoja tässä esitetyistä julkaisutulkinnoista.

Tästä vapaasti - lähde mainiten - käytettävissä olevaan alkuperäisversioon julkaisusta sähköiseen versioon koko julkaisusta (paluu Back / Takaisin valinnalla).(Erillisellä sivustolla tilinpaatosopas.fi on tietoa tietoa koskien tilinpäätökseen liittyvää
uudentyyppistä, taloyhtiökohtaisesti hallituksille räätälöitävää, Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsingin järjestämää
koulutusta ja siihen liittyvää, tammikuussa 2011, ilmestynyttä julkaisuamme
ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS - Toimintaohjeita hallituksen jäsenille.
Sieltä löytyy myös mm. vapaasti luettava sähköinen versio julkaisun liitteen tilinpäätösohjeistuksia koskevan kritiikin herättämän mielenkiinnon johdosta laaditusta
- myös kirjakaupoista paperimuotoisena saatavasta - suppeasta ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS - Onnistuneen päätöksenteon pohja -julkaisusta.

Tilintarkastusjärjestelyjä valitsijan kannalta selvittävää tietoa kaivanneita kehotamme siirtymään KYSELYSIVULLEMME
ja kertomaan, mihin asioihin tilintarkastajan valintaa pohtivana osakkaana tai toisaalta hallituksen jäsenenä haluaisitte saada taustatietoa.
Joka tapauksessa aikanaan on tarkoitus käsitellä mm. sellaisia periaatteellisisa kysymyksiä kuin "kenen on asiallista tehdä ehdotuksia tilintarkastajista" ja
"mistä tilintarkastuksessa on kyse" (minkätyyppisiä tarkastustoimenpiteitä käytännössä esimerkiksi tehdään).)Palautetta 10.11.2010 kirjakauppoihin tulleesta julkaisun ensimmäisestä painoksesta:

Vielä parempi selvitys asioista kuin olin odottanut ja toivonut. (ammatti-isännöitsijä)
Hyvä, että toiminnantarkastussäännöksistä on saatu ensimmäinen selvitys käytännön tulkinnoista ja ongelmista. (riviosakas)

Kiitämme rohkaisevasta palautteesta! Otamme kuitenkin erityisen mielellään vastaan myös kritiikkiä ja kysymyksiä tai kommentteja


Paperiversio 1. painoksesta on tilattavissa myös mm.

AKATEEMISEN KIRJAKAUPAN NETTIMYYMÄLÄSTÄ
tai
RAKENNUSTIEDON KIRJAKAUPAN NETTIMYYMÄLÄSTÄ

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista 36 sivuinen vihkonen (ISBN 978-952-92-6701-9). Hinta 9,90 €

(Helpoimmin pääsette oikean julkaisun kohdalle kirjoittamalla nettikaupassa vasemman yläkulman hakukenttään sanan Toiminnantarkastus.
Vastaavasti löytyy nyt myös uunituore julkaisumme ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS - Toimintaohjeita hallituksen jäsenille:
Hakukenttään Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös tai molemmissa tapauksissa myös tekijänimellä Ilkka Tähtinen - O ja T kannattaa jättää pois välistä,
niin ei tarvitse taistella kirjoitustavan kanssa)ENSIMMÄISTEN UUDEN LAIN MUKAISTEN TARKASTUSTEN YHTEYDESSÄ ON ILMENNYT SEKAANNUKSIA:

Toiminnantarkastajat ovat toisinaan kirjoittaneet nimensä ammattitilintarkastajan antamaan tilintarkastuskertomukseen toisena
Toiminnantarkastajan on allekirjoitettava toiminnantarkastuskertomus:
Tilintarkastuskertomuksen saa allekirjoittaa vain HTM- tai KHT-tilintarkastaja
Toiminnantarkastajan ei siis tule tehdä allekirjoitustaan ammattilaisen rinnalle


Tarkastusvalinnoissa on ilmennyt ongelmia: Yhtiökokouksessa ei ole otettu huomioon, että jos valitaan sekä toiminnantarkastaja, että
tilintarkastaja, on näille molemmille valittava varamies (varatilintarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen).
Samoin on joskus erehdytty "vanhasta muistista" valitsemaan kaksi tilintarkastajaa, mutta varalle osakas, joka ei ole HTM- tai KHT-tilintarkastaja.
Tämä muodostui ongelmaksi, kun toista tilintarkastajaa ei onnistuttu lainkaan tavoittamaan ja osakas taas ei voinut toimia tilintarkastajana.

Kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, millaiseen toiminnantarkastuskertomukseen laittaa nimensä:
Kannattaako sisällyttää sellaisia lausuntoja, joita laki ei vaadi - keskeisimpänä kannanotto vastuuvapauteen?

(Aiheutuuko tarkastajalle lisävastuuta siinä tapauksessa, että yhtiön johdon myöhemmin todettaisiin aiheuttaneen tilikaudella vahinkoa,
mutta toiminnantarkastaja ei asiaa ole huomannut tai ymmärtänyt, mutta on lausunut asiasta, vaikkei laki vaadi?

Oma suositukseni on, ettei toiminnantarkastaja poikkeaisi lain edellyttämästä raportoinnista (tässä en tarkoita tilanteita, joissa tarkastuksessa todetaan
olennaisia virheitä tms. Niiden yhteydessä tietysti pitää arvioida, miten raportoidaan):
Ei siis esimerkiksi tilinpäätökseen "ylimääräistä" allekirjoitusta, eikä "ylimääräisiä" kannanottoja toiminnantarkastuskertomukseen.)(HUOM! Emme tarjoa toiminnantarkastustyötä vaan koulutusta, neuvontaa ja julkaisuja toiminnantarkastukseen liittyen - suoritamme ainoastaan säännöksiltään ja vastuiltaan selkiintyneempää tilintarkastusta. Syynä ratkaisuun on se, että ammattimaista toiminnantarkastusta kyselevät ovat ainakin toistaiseksi ilmeisesti olleet etupäässä sellaisia, jotka haluavat hyvää ja halpaa. Tällöin tarvitaan kuitenkin vanhan viisauden mukaan kaksi: yksi hyvä ja toinen halpa. Lisäksi toiminnantarkastusta koskeviin säännöksiin liittyy niin merkittävästi tavanomaista lainsäädäntöä enemmän tulkintaongelmia ja ainakin oman näkemyksemme mukaan suoranaista ristiriitaisuutta (asiasta on enemmän julkaisussamme), ettei siitäkään syystä vaikuta mielestämme järkevältä ruveta tekemään tilintarkastuksen ohella toiminnantarkastusta.

Oman näkemykseni mukaan taloyhtiöiden tarkastuksiin tulisi päin vastoin panostaa nykyään vallitsevaa käytäntöä enemmän, jotta niiden erityiset riskit saataisiin paremmin kartoitetuksi ja katetuksi sekä osakkaille annettavan tiedon tasoa kohotettua.

Niinpä tämänhetkisessä tilanteessa tuntuu luontevammalta suorittaa tilintarkastuksia - erityisesti kun asiallista ja paneutuvaa tarkastusta kaipaavat pienetkin taloyhtiöt voivat valita tilintarkastajan, vaikkei siihen pakkoa olisikaan.


Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastus Oy Helsinki
p: 0440-413350
y: 1388464-2

Sivun alkuun